M&A

מיזוגים ורכישות (M&A)

עסקאות מיזוג ורכישה הן תחום חובק עולם. קבוצת לייקרס החזקות, קשובה תמיד לאקלים העסקי שבו היא פועלת ובחרה להניח יסודות איתנים גם בתחום זה.

מהו M&A?

המונח M&A (Merger and Acquisition  – מיזוגים ורכישות) מתייחס למהלך מיזוג ורכישה בו חברה א’ רוכשת את חברה ב’ ומבצעת מיזוג בין שתיהן, כאשר לאחר ביצוע עסקת ה-M&A, חברה ב’ הופכת לאגף או חטיבה תחת חברה א’. על פי רוב, הבחירה במהלך של מיזוג ורכישה נעשית כאשר:

  • חברה מסוימת רוכשת חברה מתחרה בכדי לנטרל את האיום שאותה חברה מהווה לגביה.
  • שתי חברות המשלימות האחת את השנייה עשויות להיתרם מהמהלך.

אתר zipzup

ליהנות מיתרונותיו של צד שלישי

בשל הנסיבות בהן מתבצעות עסקאות M&A, מדובר במהלך רגיש ומורכב העלול אף להסתבך בידיים הלא נכונות. התנגדויות, סירוב וחילוקי דעות ימנעו את השלמת העסקה באופן שיספק את כל הצדדים המעורבים ועל כן, חברה מקצועית בתחום שתהווה צד שלישי וניטרלי, עשויה להיות גורם חיוני. כאן בדיוק נכנסת לתמונה קבוצת לייקרס החזקות. הקבוצה, האחראית למיזוגים של חברות רכישה בינלאומיות, צברה לאורך השנים ניסיון בעסקאות M&A בתחומי הפארמה, מכשור רפואי, אנרגיה ירוקה, אגרוכימיה (מוצרים להגנת הצומח) ונדל”ן. בשוק סוער ומרתק כמו זה של M&A, נוכחות של גוף מקצועי ומנוסה כמו קבוצת לייקרס החזקות עשויה לקבוע את ההבדל בין כישלון לעסקה מוצלחת.