SUPER ANGEL SEED FUND

סטארט-אפ עוד בשלב הסיד

בעוד שרוב קרנות ההון-סיכון מושקעות כיום במגוון רחב של מיזמים, מעטות אלו מבניהן המוכנות להשקיע את כספן ברעיונות שנמצאים בשלב הראשוני על הנייר. קרנות כאלו, המכונות Seed Funding, פועלות מזה זמן מה בארה”ב, ולאחרונה הצטרפה אל אחיותיה מעבר לים קרן כזו גם בישראל: “Lakers – Super Angel Seed Funding”.

תחומי ההשקעה של קבוצת לייקרס החזקות: פארמה, מכשור רפואי, אנרגיה ירוקה, אגרוכימיה (מוצרים להגנת הצומח) ונדל”ן.

אתר zipzup

תמיכה והכוונה בשלבים הקריטיים

הקרן החדשנית הזו מיועדת להשקיע בחברות בשלביהן ההתחלתיים ביותר, המכונים “שלב ה Seed” (בעַגַה המקצועית), תוך איתור וזיהוי של המבטיחות מביניהן.
בין 5 ל 10 חברות בשנה צפויות ליהנות מההשקעה של הקרן, אשר תשמש להן כעוגן וכמקור איתן של תמיכה במהלך השלבים הראשוניים.
היקף הפעילות של הקרן צפוי להיות בין 1 ל- 5 מיליון דולרים כאשר מרבית הסכום יגויס על ידי בעלי ההון השונים הלוקחים חלק בפרויקט.
מטרות הקרן

הקרן פועלת על בסיס מטרות מדויקות וברורות, דבר המבטיח בסיס כלכלי רחב. כאשר כל אחד ממשקיעי הקבוצה מפנה מעט מההון שלו לטובת הקרן, כל אחד ואחד מהם יכול להיות סמוך ובטוח כי הוא מעורב בסיכון מחושב ומניב.