REAL
ESTATE

השקעות נדל״ן

הכניסה לעולם הנדל”ן היא צעד הרפתקני, וכמו כל הרפתקה היא מקפלת בתוכה אתגרים ופוטנציאל לשגשוג כלכלי, כמו גם סכנות וכישלונות. יזם פרטי המחליט לעשות את צעדיו הראשונים בענף, עלול למצוא את עצמו נתקל במהמורות או מחמיץ הזדמנויות מבטיחות בשל היכרותו השטחית עם התחום.

מלווים אותך בדרך אל ההצלחה

בכדי לרכך את הקפיצה הראשונית למים העמוקים, מומלץ לפנות לחברה מנוסה אשר כבר התבססה והוכיחה את עצמה. קבוצת לייקרס החזקות נמנית על  אותן חברות מובילות אשר מכירות את תחום הנדל”ן על בוריו. אנשי הצוות המיומנים שלנו, אשר חיים ונושמים מזה שנים רבות את אוויר הפסגות של הנדל”ן, ידעו לכוון אותך בעת שאתה מבצע את צעדיך הראשונים בתחום, אל עבר ההצלחות הגדולות שעוד יגיעו.

הודות למשאבים הנרחבים של לייקרס החזקות, המתבטאים לא רק בתחום הכלכלי אלא גם בהון אנושי מיומן ומקצועי, צוות המומחים שלנו מתמחה בזיהוי ואיתור של נכסי נדל”ן מניבים ואסטרטגיים.

החברה מחזיקה בנכסים בארץ ובעולם כגון מגרשים בעלי פוטנציאל, שטחי מסחר, מחסנים וחנויות.